Tất cả
Gần max Tướng + gần full ngọc + v...
Loại Acc: Android
Tướng:
Trang phục:
Rank:
2,500,000đ
Nick Ngon Thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 68
Trang phục: 85
Rank:
2,500,000đ
Nick Ngon Thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 46
Trang phục: 23
Rank:
600,000đ
Nick Ngon Thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 51
Trang phục: 33
Rank:
800,000đ
Nick Ngon Thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 69
Trang phục: 58
Rank: Sử thi
1,200,000đ
38 tướng 22 skin + 23500 vàng
Loại Acc: Android
Tướng:
Trang phục:
Rank:
400,000đ