Tất cả
thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 51
Trang phục: 33
Rank:
800,000đ
Acc zing Ios + Android ( gần full...
Loại Acc: ID Zing
Tướng: 77
Trang phục:
Rank:
1,700,000đ