Tất cả
thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 51
Trang phục: 33
Rank:
800,000đ
thông tin dưới ảnh
Loại Acc: Android
Tướng: 69
Trang phục: 58
Rank:
1,200,000đ