Tất cả
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 75
Trái ác quỷ: Sấm sét
1,500,000đ
8x ạ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 80
Trái ác quỷ: Cát
1,500,000đ
Phái: Hoa tiêu
Sever: Sever 1
Cấp độ: 91
Trái ác quỷ: Nham thạch
1,200,000đ
xạ thủ 65 trái nham đồ ngon pk ổn
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 2
Cấp độ: 65
Trái ác quỷ: Nham thạch
400,000đ
Đầu bếp 64 skill f15 trái cát pk ng...
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 64
Trái ác quỷ: Cát
500,000đ
kh 6x vip pk khủng múc đi bé :))
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Cấp độ: 61
Trái ác quỷ: Cát
400,000đ
Vosi 7x 4tt ngon Taq sét ngon
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 73
Trái ác quỷ: Sấm sét
1,000,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Cấp độ: 43
Trái ác quỷ: Chim ưng
250,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 57
Trái ác quỷ: Khói
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Cấp độ: 48
Trái ác quỷ: Lửa
220,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Cấp độ: 64
Trái ác quỷ: Khói
320,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 63
Trái ác quỷ: Dao
400,000đ
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 50
Trái ác quỷ: Lửa
250,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 75
Trái ác quỷ: Cát
650,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 52
Trái ác quỷ: Lửa
280,000đ
hàng vip 3 thời trang đồ ngon pk kh...
Phái: Xạ thủ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 68
Trái ác quỷ: Sáp
400,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Cấp độ: 65
Trái ác quỷ: Lửa
400,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Cấp độ: 64
Trái ác quỷ: Cát
480,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Cấp độ: 67
Trái ác quỷ: Cát
500,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Cấp độ: 67
Trái ác quỷ: Cao su
400,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như  - bán giftcode - carrot nạp game TEAM ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu (click)