Tất cả
còn 6600 vàng khóa
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Làng mây 2
50,000đ
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Làng mây 2
50,000đ
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Làng mây 2
60,000đ
vũ khí 14 còn 1k5 vàng khóa 1k1 tin...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Làng mây 2
70,000đ
vũ khí 13 còn 8300 vàng khóa
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Làng mây 2
50,000đ
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Làng mây 2
50,000đ
4x xin sò full hkg dư nhiều đá và đ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá4
400,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
49,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: 3x
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 cho ae cày bạc
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hiền Sokiu
Sever: Hiền sociu
50,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)