Tất cả
full 8 mua về làm clone
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
40,000đ
Ngon !!!
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 30
40,000đ
Ngon
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng Cát 5
40,000đ
Full 8
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
39,999đ
sv lang mây 1 ae xuc ve lam clone
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Mây
Sever: Lang mây 1
40,000đ
Full 8 mua về làm clone.
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
acc sv kha ct nha ae khá ngon
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cotex
120,000đ
full 8 xúc về làm clone cho ae tập...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
Full 8 mua về làm clone cho ae mới...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
50,000đ
full 8 sv kha cho ae về làm clone n...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
full 8 sv kha cho ae về làm clone...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
full 8 sv kha cho ae về làm clone...
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
full 8 sv kha cho ae về làm clone...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Khacotex
Sever:
50,000đ
full 8 mua làm clone 2x
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
49,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)