Tất cả
Thổ vk HKG +15 , giày +15 , full se...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
3,200,000đ
Thổ VK HKG +15 ( full khảm +16 ) ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
3,400,000đ
Lôi VK HKG +16 , Giày +15 , full se...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 8
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
5,500,000đ
LÔI VŨ KHÍ +14 ( FULL KHẢM +8 ,+10...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng Lá 1
1,600,000đ
Thổ full set +12 , 1 món +11 , cải...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 6
500,000đ
Thổ vk +12 , đai +12 set đồ +11 , +...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
200,000đ
Hỏa vk +12 , quần +12 , 5 món +10 ,...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
150,000đ
Thổ vk +12 , 2 món +12 full set +10...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
150,000đ
Phong vk +14 , 1 món +14 ( sét trái...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 5
1,000,000đ
Thổ vk +12 , 6 món +12 , 3 món +11...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 2
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
250,000đ
Lôi vk +10 , 1 món 10 , full set 8...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
80,000đ
Vk +12 , 7 món +12 , 2 món +11 , 2...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
250,000đ
Hỏa vk +12 , quần +12 , +11 , 4 món...
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
210,000đ
Acc kiếm lv50 rank3 ll2
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: 2
190,000đ
Phong vk +12 , áo +12 HKG , 1 món +...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 2
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 6
150,000đ
Thổ vk +14 , 3 món +14 ( 6 món HKG...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
1,000,000đ
Thổ vk +12 , 5 món +12 ( 4 món HKG...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
250,000đ
Thổ vk +12 , 4 món +12 , 2 món HKG...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 6
250,000đ
Thổ vk +12 , 5 món +12 4 món HKG ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
300,000đ
Thủy vk +12 , áo +12 , +11 , full s...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 3
170,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)