Tất cả
thổ vk +15 , full set hokage cả vũ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
1,700,000đ
Lôi vk +16 , full set +14 , giày +1...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 8
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
3,300,000đ
Thổ vk +16 , 3 món +16 , full set +...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Sương Mù
Sever: Lsm1
3,500,000đ
Thủy vk +16 , full set +14 , sách +...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Lc5
2,800,000đ
top 1 gậy sv ll4 vk +16 hiền nhân...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 8
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
4,000,000đ
sv lc5 5 món hkg, điểm hkg vk gần...
Lớp: Đao
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 5
400,000đ
Thổ vk +14 , 3 món +14 , 6 món hkg...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
500,000đ
Thủy vk +14 . 2 món +12 , ct +12 ,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
400,000đ
thủy vk +12 , 2 món +12
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Lc5
200,000đ
thổ vk +14 , full set +12 , full se...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
500,000đ
lôi vk +14 , gần full +12 , full ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
300,000đ
thổ full set +12 , dư nhiều đá
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
280,000đ
lôi full sét +12 , ct +250 chakra ,...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
350,000đ
lôi vk +14 , full 12 sét trái , ct...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
300,000đ
lôi vk +12 , gần full set +12 , ct...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
200,000đ
hỏa vk +13 , 2 món +12
Lớp: Đao
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
180,000đ
thổ rank 6 vũ khí hokage , vk +14 ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
400,000đ
thổ vk +14 , 3 món +14 , 6 món hoka...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
500,000đ
acc sách 2 khảm ngon vk15 giày 15 f...
Lớp: Dao Găm
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Sương Mù
Sever: Làng sương mù 1
900,000đ
acc full hkg -vk khảm ngon giày 15...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Làng cát 5
600,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)