Xem tất cả »
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hachibi
Sever: Hachibi
70,000đ
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Hachibi
Sever: Hachibi
70,000đ
lôi rank 5, 4x dư 70tr bạc khóa, dư...
Lớp: Đao
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Sv kha
thủy 49 , vk +14 , 3 món +12 , sách...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cô tếch
150,000đ
thủy 49 rank 6 , vk +14 , 1 món +12...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Kha cô tếch
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)

dịch vụ làng lá