Xem tất cả »
8 món 11, 2 món 8 còn 21m yên
Cấp độ: 50
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
9 món 8 còn 35m yên
Cấp độ: 77
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
vk9, đồ full 8 còn 19m yên
Cấp độ: 77
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
1 món 14,vk 10, 2 món 9 còn lại 8
Cấp độ: 59
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
Cấp độ: 90
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
230,000đ
Cấp độ: 69
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
380,000đ
Cấp độ: 99
Sever: Sv5
Class: Đao
TTGT: Không
560,000đ
Cấp độ: 79
Sever: Sv5
Class: Kunai
TTGT: Không
630,000đ
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
225,000đ
quạt buff còn 42m yên
Cấp độ: 76
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
mắt 2, 1 món 13,7 món 12,2 món 10 c...
Cấp độ: 69
Sever: Sv5
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
4 món 12 cả vk, 1 món 10 ,2 món 9,3...
Cấp độ: 78
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
190,000đ
vk9 8 món 8 còn 6m yên
Cấp độ: 60
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
vk11,6 món 8
Cấp độ: 62
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
soi 5 sao 2cm
Cấp độ: 87
Sever: Sv5
Class: Cung
TTGT: Không
230,000đ
soi trau vip 2cm
Cấp độ: 41
Sever: Sv6
Class: Kunai
TTGT: Không
440,000đ
vk12,tl3,1 món 9,11 còn lại 8
Cấp độ: 49
Sever: Sv5
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
Cấp độ: 68
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Cấp độ: 98
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
Cấp độ: 63
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động