Tất cả
Gullit NHD +2 gánh team
Nick: Fifa 4
GTĐH: 111,000,000
BP trắng: 2,700,000
HOT: Gullit NHD +2
400,000đ
Nick: Fifa 4
GTĐH: 34,000,000
BP trắng: 1,469,000
HOT: Hummels NHD, Cavani TB
200,000đ
Nick: Fifa 4
GTĐH: 137,000,000
BP trắng: 956.000
HOT: Messi 18 Son Heung Min TB
470,000đ
77Triệu BP - R7 và Messi 18, Carl...
Nick: Fifa 4
GTĐH: 143,000,000
BP trắng: 77,000,000
HOT: R7 và Messi 18, Carlos NHD
800,000đ
R7-Shearer-Brehme NHD cùng Neymar...
Nick: Fifa 4
GTĐH: 41,900,000
BP trắng: 6,580,000
HOT:
200,000đ
R7 chỉ số 88, Mojica +5 gánh tea...
Nick: Fifa 4
GTĐH: 53,400,000
BP trắng: 1,037,087
HOT: R7 | Mojica
450,000đ
Nhiều +5,+6
Nick: Fifa 4
GTĐH: 34,671,000
BP trắng: 715,000
HOT: Arnold +6, R7-Scholes NHD
320,000đ
Nhiều +1 ngon
Nick: Fifa 4
GTĐH: 46,213,000
BP trắng: 3,000,000
HOT: Neymar NHD, Griezmann TB
450,000đ
Nick: Fifa 4
GTĐH: 19,200,000
BP trắng: 1,626,000
HOT: Messi 17, Ozil - Desailly NHD
170,000đ
Nick: Fifa 4
GTĐH: 59,000,000
BP trắng: 2,800,000
HOT: Carlos NHD
600,000đ
Nick: Fifa 4
GTĐH: 22,000,000
BP trắng: 2,200,000
HOT: Desailly - Owen NHD
200,000đ
Acc chứa hơn 40 triệu BP Trắng
Nick: Fifa 4
GTĐH: 0
BP trắng: 40,000,000
HOT:
720,000đ
(Rank Thế Giới 3)
Nick: Fifa 4
GTĐH: 32,300,000
BP trắng: 1,700,000
HOT: David TT, Messi 17, Alaba TB
400,000đ
Shevchenko NHD, Hlorís TB
Nick: Fifa 4
GTĐH: 11,480,000
BP trắng: 1,095,000
HOT:
120,000đ
Nguyên team TB
Nick: Fifa 4
GTĐH: 31,800,000
BP trắng: 2,100,000
HOT: Sandro-Manolas-Kimmich TB
400,000đ
Yashin và team NHD
Nick: Fifa 4
GTĐH:
BP trắng:
HOT: Neymar-Messi 18
300,000đ