Tất cả
m4a1-xs, kac chainsaw. awm gold pho...
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
40,000đ
m4a1-s silver, m4a1-s-sampaguita
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: hạ sỹ
12,000đ
cop357 dragon, xm8-a, anaconda gold
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: trung sĩ
20,000đ
awm infernal, m4a1, cop359 dragon,...
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: hạ sỹ
40,000đ
awm gold phoenix, scar silver, m4a1...
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: thượng sĩ
40,000đ
m66, m240b
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
15,000đ
scar silver, thuận thiên kiếm, bc-...
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
12,000đ
awm gold, spas-12, m66, robot
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: hạ sỹ
25,000đ
m4a1-xs, kac chainsaw, m66 dragon
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Trắng TT
Level: tân binh
25,000đ
m66, côn nhị khúc, m4a1, ktr, 9a91,
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
20,000đ
m240b, u;p-x
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: hạ sỹ
12,000đ
m249, m4a1, ak47
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: trung sĩ
30,000đ
m4a1 dragon, kac dragon, dual karab...
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
35,000đ
9a91
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
12,000đ
m249, m66, mauser, ak, m4a1
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: thượng sĩ
40,000đ
thompson gold. m4a1, m66, awm silve...
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: hạ sỹ
30,000đ
m4a1-s
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: tân binh
12,000đ
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: Thiếu úy
30,000đ
cop357 dragon, m66, m4a1, xm8
Víp: 0
Chuyên: C4
Đăng ký: Trắng TT
Level: thượng sĩ
20,000đ
kac, m249, ktr
Víp: 0
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: hạ sỹ
15,000đ