Tất cả
31vip: X6 TSV + X4 Rpk víp + TNP Ro...
Víp: 31
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh rank 3
1,900,000đ
tổng tư lệnh, rank 3 - 16 vip, m4a3...
Víp: 16
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,199,000đ
thượng tượng 4, 18 vip,m4a1 vip, ak...
Víp: 18
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: Thượng tượng
1,299,000đ
34 vip, tổng tư lệnh rank 1, m4a1 v...
Víp: 34
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,999,999đ
thiếu tướng 6, 20 vip, m4a1 vip, rp...
Víp: 20
Chuyên: ZOMBIE
Đăng ký: Full TT
Level: Thiếu tướng
1,499,999đ
tổng tư lệnh rank 2, 23 vip, m4a1 v...
Víp: 23
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,499,999đ
tổng tư lệnh rank 2, 20 vip, ak47 v...
Víp: 20
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,399,999đ
21 vip, m4a1 vip, an94 vip, ak12 vi...
Víp: 21
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Thượng tướng
1,499,999đ
20 VIP và nhiều BV ngon khác
Víp: 20
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Thiếu tá
1,200,000đ
Số lượng VIP: TỔNG TƯ LỆNH RANK 2 C...
Víp: 28
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,960,000đ
TRUNG TƯỚNG 20 VIP | Khách hàng VIP...
Víp: 20
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Trung tướng
1,400,000đ
Số lượng VIP: TRUNG TƯỚNG 25 VIP -X...
Víp: 25
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: TRUNG TƯỚNG
1,750,000đ
ak vip, m4a1, 3z, rpk .......
Víp: 23
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng Tư Lệnh
1,600,000đ
ak vip, m4a1 vip x3, 3z, thôm sơn,...
Víp: 22
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,540,000đ
ak vip x5, m4a1, 3z, lục vip ......
Víp: 22
Chuyên: C4
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,540,000đ
ak vip x5, m4a1, 3z, lục vip ......
Víp: 27
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,900,000đ
ak vip x5, m4a1, 3z, lục vip ......
Víp: 22
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,550,000đ
ak vip x5, m4a1, 3z, lục vip ......
Víp: 22
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,550,000đ
ak vip x5, m4a1, 3z, lục vip ......
Víp: 23
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,650,000đ
ak vip, m4a1, 3z, rpk .......
Víp: 26
Chuyên: ALL (trên 10 vip)
Đăng ký: Full TT
Level: Tổng tư lệnh
1,820,000đ