DỊCH VỤ Cày Thuê PUBG mobile

Mức Rank Yêu Cầu:

- Vì tài khoản facebook đang nhập khác khu vực nên sẽ bị xác minh danh tính ( checkpoin ) nên khi có người nhận yêu cầu và trao đổi xác nhận danh tính thì các bạn phê duyệt để đội ngũ cày thuê thực hiện nhé - LIÊN HỆ

- IOS khách hàng phải liên kết tài khoản game với facebook trước khi đặt đơn

Dịch vụ khác