VÒNG QUAY GEM THẦN KỲ 21K

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  122*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-30 16:21
  hah**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 500 GEM 2020-07-25 17:01
  nam*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-25 17:01
  150*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-24 13:01
  iia**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 700 GEM 2020-07-23 08:13
  297*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-23 08:13
  Xnx*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-22 17:47
  oao**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 1300 GEM 2020-07-12 19:52
  Tun*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-12 19:52
  nha*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-07 17:43
  opa**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 250 GEM 2020-07-05 18:26
  748*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-05 18:26
  748*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-05 18:26
  idi**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 7000 GEM 2020-07-05 18:25
  748*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-05 18:25
  748*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-05 18:25
  118*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-01 14:46