VÒNG QUAY GEM THẦN KỲ 21K

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

 • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Min*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-09-17 10:21
  hah**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 500 GEM 2020-09-17 10:21
  Min*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-09-17 10:21
  Min*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-09-17 10:20
  iia**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 700 GEM 2020-08-30 07:52
  120*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-30 07:52
  120*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 250 GEM 2020-08-30 07:44
  oao**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 1300 GEM 2020-08-22 01:57
  305*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-22 01:57
  305*** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 250 GEM 2020-08-22 01:57
  opa**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 250 GEM 2020-08-22 01:56
  305*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-22 01:56
  205*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-21 16:16
  idi**** Chúc Mừng Bạn Đã Trúng Phần Thưởng 7000 GEM 2020-08-20 11:05
  lea*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-20 11:05
  lea*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-20 11:03
  lea*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-20 10:56
  168*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-13 18:35
  747*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-08-09 15:31
  122*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-30 16:21
  nam*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-25 17:01
  150*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-24 13:01
  297*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-23 08:13
  Xnx*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-22 17:47
  Tun*** Bạn Nhận Được Phần Thưởng Cầu Được Uớc Thấy 2020-07-12 19:52