Xem tất cả »
vk mcs,yoyo tl9,găng tl7,giày+bùa t...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Cung
TTGT: Không
1,250,000đ
vk mcs,vk+giày+bùa tl9,găng tay tl7...
Cấp độ: 49
Sever: Sv2+3
Class: Đao
TTGT: Không
1,600,000đ
9 món 9x ,vk15,1 món 14,5 món 13, 3...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
vk tl6,găng tl2,bùa tl1,4 món 14 cả...
Cấp độ: 130
Sever: Sv6
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,250,000đ
Quạt 70 mắt 2 vk mcs +14 tinh luyện...
Cấp độ: 70
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
sét 9x ,vk+găng tl9 quần+giày+bùa+n...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
3,750,000đ
Kunai
Cấp độ:
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Đao
TTGT: Không
1,900,000đ
có skill 10x, 8 món 9x, găng tl7 ,v...
Cấp độ: 127
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
1,630,000đ
vk+găng tl5, giày tl2, 4 món 15, 4...
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
găng+quần tl5 ,7 món 14 cả vk ,3 mó...
Cấp độ: 125
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,250,000đ
sét 9x găng tl7,vk tl5 ,5 món 14 cả...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
có skill 10x , sét 9x ,vk+găng tay...
Cấp độ: 121
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
1,120,000đ
yoyo+găng tay tl8 , giày+bùa tl7,vk...
Cấp độ: 130
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
2,250,000đ
găng tay tl6 ,vk+giày+quần tl5 có s...
Cấp độ: 103
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
1,650,000đ
đồ full tất tinh 10 món luyện 6 có...
Cấp độ: 103
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
1,900,000đ
vk+găng tay+giày+bùa tl6 có skill 1...
Cấp độ: 117
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
găng tl8 ,bùa+yoyo tl7 , giày tl6 ,...
Cấp độ: 125
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,300,000đ
vk+găng tay tl1 ,2 món 15 cả vk1 8...
Cấp độ: 119
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,260,000đ
vk+găng tay+tbs tl6 có skill 10x ,3...
Cấp độ: 120
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,380,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động