Xem tất cả »
Tiêu 110 vk+16 tl9, full+14, 1m16,...
Cấp độ: 110
Sever: Sv7
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
Kunai
Cấp độ:
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
Quạt 91 vk+8, 95tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 120tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 91 vk+8, 123tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 94 vk+14 , full+12, 1m8, sói 1...
Cấp độ: 94
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu 93 vk+8, 100tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 108tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 102tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 92 vk+8, 128tr yên
Cấp độ: 92
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+10, 131tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 135tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 145tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 91 vk+8, 88tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 91 vk+8, 127tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 142tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 111tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Quạt 91 vk+8, 101tr yên
Cấp độ: 91
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 vk+8, 138tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
Tiêu 93 , vk+8 , 141tr yên
Cấp độ: 93
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như mua bán xu tự động ninja school, bán nick game teamobi,úp level, treo thuê, hút yên - úp yên, làm nhiệm vụ chính tuyến tại mục https://nick.vn/dich-vu/ninja-school (click)

 

Mình có tạo group về game Ninja School Online hơn 40.000 thành viên anh em tham gia giao lưu

Group : Ninja School Online

Link: https://www.facebook.com/groups/Ninjaschoolonline.vn/

Nhân vật bán xu trong game ( nhận thẻ điện thoại)

Hướng Dẫn Mua Xu Tự Động 

Danh sách nhân vật bán xu tự động