Tất cả
3 tia lv60 sv trái đất gold 1 ngọc...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: S2caulacuatos2
Cấp Độ: 60
250,000đ
Gà lv95 sv trái đất gold 3 ngọc 7,8
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: H0otbox9x
Cấp Độ: 95
650,000đ
SVTĐ GÀ 126 - FULL VÀNG 1 - NGỌC 7...
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: 01695577027
Cấp Độ: 150
300,000đ
SVSH - GÀ LV190 V.V...
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Caobangvip8
Cấp Độ: 190
240,000đ
SVTĐ - 3TIA 174 V.V...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Proton ( 3 tia )
Tên NV: Xombencity36
Cấp Độ: 174
200,000đ
SVTD - TZ 110 - FULL VÀNG 3 - ĐỒ NG...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Tarzan
Tên NV: S2s0o0o0o0s2s
Cấp Độ: 110
650,000đ
SVTĐ - GÀ 107 - FULL VÀNG 3 - ĐỒ NG...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Xzanchoihnx
Cấp Độ: 107
550,000đ
SVTĐ - GÀ 51 - FULL VÀNG 3 - ĐỒ NGỌ...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Ongtrumbxu
Cấp Độ: 51
550,000đ
SVTĐ - GÀ 190 V.V...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Tr4jng3o1997
Cấp Độ: 190
240,000đ
SVTĐ - GÀ 210 V.V....
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: 100sc
Cấp Độ: 210
380,000đ
SVTĐ - KHỈ 85 - 1 VÀNG 2 - 4 VÀNG 1...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Boyxomchuadz
Cấp Độ: 85
300,000đ
SVTD - TZ 111 - FULL VÀNG 3 - ĐỒ NG...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Nguyenahaupro
Cấp Độ: 111
650,000đ
SVTĐ - MGT 130 - FULL VÀNG 3 - ĐỒ N...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Magenta
Tên NV: S2truongpro98s2
Cấp Độ: 130
650,000đ
SVTĐ - MGT 181 V.V....
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Ckemsieutoc
Cấp Độ: 181
300,000đ
SVTĐ - GÀ 200 V.V....
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Ninhdeptraivai
Cấp Độ: 200000
300,000đ
SVTĐ - 3TIA 191 V.V.....
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Dauda98
Cấp Độ: 191
200,000đ
SVSH - GÀ 152 - FULL VÀNG 2 - ĐỒ NG...
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Bu0mcodoc
Cấp Độ: 152
450,000đ
SVTĐ - GUN 127 - FULL VÀNG 1 - ĐỒ N...
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Binhvip1sever
Cấp Độ: 127
240,000đ