Tất cả
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Badaosever09
Cấp Độ: 191
670,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Apache
Tên NV: Apahot
Cấp Độ: 110
640,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Apache
Tên NV: Thangsucsinh
Cấp Độ: 162
670,000đ
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Ongtrumbxu
Cấp Độ: 51
550,000đ
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Ongtrum556
Cấp Độ: 204
840,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Magenta
Tên NV: Anhmegai1
Cấp Độ: 170
270,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Badaoso1vn
Cấp Độ: 147
220,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Magenta
Tên NV: Hathuc96
Cấp Độ:
300,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Emluyenvkl
Cấp Độ: 143
220,000đ
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: King Kong
Tên NV: Boy47soaica
Cấp Độ: 210
370,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Tarzan
Tên NV: Cuongxt31293
Cấp Độ: 80
130,000đ
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Xzanchoihnx
Cấp Độ: 107
670,000đ