Tất cả
May Mắn: 100% nick vũ khí +12 trở lên
May Mắn: 50% nick full set +12 trở lên
May Mắn: 50% nick vip vũ khí +14
150,000đ