DỊCH VỤ Úp Lever Ninja School

Chọn máy chủ:
Lever:

Hệ Thống Úp Lever Của Quanplaygirl Với Phương Châm nhanh gọn , uy tín, an toàn, thuận lợi luôn luôn là tiêu chí đặt ra của đại lý

CÁCH VÀO NICK KHI ĐANG UP:

➡ Bước 1: Khách click vào đây để đổi mật khẩu.

➡ Bước 2: Khách đăng nhập vào chơi game như bình thường.

➡ Bước 3: Khi muốn up lại, khách đổi lại mật khẩu như cũ rồi vào game.