DỊCH VỤ Bán vàng

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 150,000đ
Hệ số:

Khu giao dịch mặc định. Vách núi kakalot khu 51 52

Bảng giá vàng x2800. 10k = 28.000.000 vàng

Nếu nhập sai tên nhân vật hoặc sever thì vào Dịch vụ đã mua sửa lại vào giao dịch lại nhé.

Lưu ý : Dùng phiên bản gốc giao dịch.

Vị trí (Mặc định vách núi kakalot khu 51 và 52)

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 znickvn1 51 [ONLINE]
1 zxbanvang1 52 [ONLINE]
2 znickvn2 51 [ONLINE]
2 zxbanvang2 52 [ONLINE]
3 znickvn3 51 [ONLINE]
3 zxbanvang3 52 [ONLINE]
4 znickvn4 51 [ONLINE]
4 zxbanvang4 52 [ONLINE]
5 znickvn5 51 [ONLINE]
5 zxbanvang5 52 [ONLINE]
6 znickvn6 51 [ONLINE]
6 zxbanvang6 52 [ONLINE]
7 znickvn7 51 [ONLINE]
7 zxbanvang7 52 [ONLINE]

Dịch vụ khác