DỊCH VỤ Bán Ngọc

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 30,000đ đến 240,000đ
Hệ số:

Giá Ngọc Xanh tại Nick.vn cao nhất trong tất cả các shop

  • Bảng giá ngọc all sever x7. 100k =700 ngọc.Bán từ 30k trở lên.

Yêu cầu khi mua ngọc :

+ Nhân vật đứng sẵn tại Siêu Thị

+ Để ít nhất 1 ngọc trong nick và thoát nick trước khi mua ngọc trên Nick.vn

+ Không khóa mã bảo vệ

+ Hành trang có 2 chỗ trống

Lưu ý : Nick bạn phải thỏa mãn đủ tất cả 4 yêu cầu mới có thể nhận ngọc. Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn

Dịch vụ khác