DỊCH VỤ Bán Bạc

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 2,000,000đ
Hệ số:

Hệ Thống Bán Bạc Tự Động 100%.

Giá Bạc x10 . 10k= 100.000 bạc.

Lưu ý : Level 15 và vào trường rồi mới giao dịch được bạc 
vui lòng thoát nick hoặc tắt auto đăng nhập để tránh gián đoạn

Vị trí ()

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái

Dịch vụ khác