Tất cả
Sever: Sao Hỏa
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: 01695577027
Cấp Độ: 150
280,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Xombencity36
Cấp Độ: 174
220,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: Xzanchoihnx
Cấp Độ: 108
650,000đ
Gà lv95 sv trái đất gold 3 ngọc 7,8
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV: H0otbox9x
Cấp Độ: 95
650,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: King Kong
Tên NV:
Cấp Độ:
520,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Proton ( 3 tia )
Tên NV:
Cấp Độ:
300,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV:
Cấp Độ:
360,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV:
Cấp Độ:
160,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV:
Cấp Độ:
250,000đ
Sever: Trái Đất
Nhân Vật: Chicky
Tên NV:
Cấp Độ:
500,000đ