Tất cả
thông tin dưới ảnh
Tướng: 13
Skin: 5
Rank: Bạch kim 5
Vàng: 2363
50,000đ