#434523

Danh Mục Game Gọi Rồng Online

Sever: 5

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv5 dki ảo còn 388kc + 26tr4 xu và vô số đá nâng cấp Có gồng 3 . Ngọc tclq 100 ( max chỉ số gốc )

145,000 CARD
100,000 ATM
Nạp thẻ cào

Sever: 5

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv5 dki ảo còn 388kc + 26tr4 xu và vô số đá nâng cấp Có gồng 3 . Ngọc tclq 100 ( max chỉ số gốc )

Tài khoản liên quan