#434300

Danh Mục Game Gọi Rồng Online

Sever: 1

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv1 đki ảo , dư 155kc và 6 sâm lớn Cải trang fide cực hot ( 1500 kc ) ngọc rồng 1 sao + 2 sao. Đồ 4 sao , 3,5 sao

142,857 CARD
100,000 ATM

Sever: 1

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv1 đki ảo , dư 155kc và 6 sâm lớn Cải trang fide cực hot ( 1500 kc ) ngọc rồng 1 sao + 2 sao. Đồ 4 sao , 3,5 sao

Tài khoản liên quan