#434275

Danh Mục Game Gọi Rồng Online

Sever: 5

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv5 dki ảo còn 453 kc + 19tr xu và vô số đá nâng cấp Gồng 3. ÉP TCG

142,857 CARD
100,000 ATM

Sever: 5

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv5 dki ảo còn 453 kc + 19tr xu và vô số đá nâng cấp Gồng 3. ÉP TCG

Tài khoản liên quan