#434247

Danh Mục Game Gọi Rồng Online

Sever: 4

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv4 đăng ký ảo 10tr2 sm còn 113kc và đá nâng cấp. Gồng 3 , ngọc tclq chỉ số ngon . 2 đồ 4 sao và 2 đồ 3.5 sao

428,571 CARD
300,000 ATM

Sever: 4

Phái: Goku - xayda

Nổi bật: Goku sv4 đăng ký ảo 10tr2 sm còn 113kc và đá nâng cấp. Gồng 3 , ngọc tclq chỉ số ngon . 2 đồ 4 sao và 2 đồ 3.5 sao

Tài khoản liên quan