#308834

Hiệp Sĩ Online

Sever: Phượng Hoàng

Level: 91

Trường Phái: Sát Thủ

Nổi bật: Tk max ảo, md tím +6 % sát thương kntc rất thích họp cho st, vk+12( trời gián 15) , 2 pet (pet sói khá hiếm)

350,000 ATM
583,333 CARD

Sever: Phượng Hoàng

Level: 91

Trường Phái: Sát Thủ

Nổi bật: Tk max ảo, md tím +6 % sát thương kntc rất thích họp cho st, vk+12( trời gián 15) , 2 pet (pet sói khá hiếm)

Tài khoản liên quan

Ngoài  shop bán acc HSO - Hiệp Sĩ Online Shop còn có các dịch vụ khác như  bán vàng hiệp sĩ  ,bán thẻ Carot (bangiftocde) giá  rẻ và hơn 40 dịch vụ game khác tại https://nick.vn/dich-vu (click)

Link mua thẻ : https://nick.vn/mua-the

Link mua vàng hiệp sĩ : https://nick.vn/dich-vu/hiep-si-online